Swimming Pool & Spa Renovate

1.  เปลี่ยนระบบสระว่ายน้ำ

      บริการเปลี่ยนระบบสระว่ายน้ำจากระบบคลอรีน เป็นระบบเกลือ เนื่องจากระบบเกลือมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทำให้ สระว่ายน้ำใหม่นิยมใช้ระบบเกลือมากขึ้น

 

 

รับสร้างสระว่ายน้ำ อุปกรณ์สระว่ายน้ำ จำหน่าย อุปกรณ์ สระ ว่า ย น้ำ ออกแบบสระว่ายน้ำ

รับทำสระว่ายน้ำ

บริษัทสร้างสระว่ายน้ำ    

บริษัทรับทำสระว่ายน้ำ

บ้านพร้อมสระว่ายน้ำ    

สร้างสระว่ายน้ํา

ออกแบบสระว่ายน้ํา

ออกแบบสระว่ายน้ําในบ้าน

 

 

2.  Renovate สระว่ายน้ำ​

     เพื่อทำให้สระว่ายน้ำเก่ากลายเป็นสระว่ายน้ำใหม่ที่มีความสวยงาม
         -    เปลี่ยนกระเบื้องสระว่ายน้ำ เปลี่ยนตะแกรงรอบสระน้ำ
         -    เปลี่ยน terrace
         -    ย้ายห้องเครื่อง
         -    แก้ปัญหาสระรั่ว  ร้าว ทรุด

We specialize in pool design according to your style.

All rights reserved ©2019 Thai Construction & Pool System Co., Ltd.

Contact Us

Head office

Branch : 91/1239 หมู่ 11 ซ.รามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02 - 4611879

Fax : 02 - 4611947

Hotline : 081 - 8226782, 096 - 8415954  Line : thaiconpool

Email : tcppool.service@gmail.com

Thai Construction & Pool System Co., Ltd.

Contact Us

Head office

Branch : 91/1239 หมู่ 11 ซ.รามอินทรา 44
ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02 - 4611879

Fax : 02 - 4611947

Hotline : 081-8226782  Line : thaiconpool

Email : info@thaiconpool.com

Contact Us

Head office

Branch : 91/1239 หมู่ 11 ซ.รามอินทรา 44
ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02 - 4611879

Fax : 02 - 4611947

Hotline : 081-8226782  Line : thaiconpool

Email : info@thaiconpool.com

We specialize in pool design according to your style.